Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Unable to launch Firefox profile from "/" directory in Ubuntu22

more options

OS - Ubuntu22 Firefox - Default firefox on ubuntu22 (Mozilla Firefox 103.0.1)

Use case - 1. Custom profile folder (named prof1) contains pref.js and chrome folder with custom css file. 2. prof1 is created in -> "/customData/profiles/prof1" 3. The folder "/customData" has full rwx permissions and is owned by $USER (not by root)

Output -> 1. When launching firefox mentioning the profile -> "$ firefox --profile /customData/profiles/prof1"

The browser does not load, but there is an error box saying Profile Missing Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible.


Questions -> 1. Is it possible to load firefox profile from root directory ? 2. If custom profile folder is created in "/home", then it is launching and working perfectly. How is this possible when the permissions and owner is same as the one in "/customData"

OS - Ubuntu22 Firefox - Default firefox on ubuntu22 (Mozilla Firefox 103.0.1) Use case - 1. Custom profile folder (named prof1) contains pref.js and chrome folder with custom css file. 2. prof1 is created in -> "/customData/profiles/prof1" 3. The folder "/customData" has full rwx permissions and is owned by $USER (not by root) Output -> 1. When launching firefox mentioning the profile -> "$ firefox --profile /customData/profiles/prof1" The browser does not load, but there is an error box saying Profile Missing Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible. Questions -> 1. Is it possible to load firefox profile from root directory ? 2. If custom profile folder is created in "/home", then it is launching and working perfectly. How is this possible when the permissions and owner is same as the one in "/customData"

Zgjidhje e zgjedhur

The Snap version has limited permissions and likely won't be able to access a profile folder outside your home folder. This version also creates its default profile in a different place (i.e. not in ~/.mozilla and ~/.cache/mozilla).

You will have to use Firefox from the Mozilla server.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (4)

more options

Are using Firefox from the Mozilla server as other versions like from Snap might have restrictions on where to place the profile folder?

more options

I am using the default firefox which comes pre installed in ubuntu22. It is snap firefox.

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

The Snap version has limited permissions and likely won't be able to access a profile folder outside your home folder. This version also creates its default profile in a different place (i.e. not in ~/.mozilla and ~/.cache/mozilla).

You will have to use Firefox from the Mozilla server.

more options

Thanks a lot, It solved the problem.

With firefox from Mozilla server, able to load profiles from / directory.