Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Lost passwords and bookmarks

  • 3 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga Randy C.

more options

When Firefox automatically updated to 109.1 tonight, I lost all my saved passwords and bookmarks. The bookmarks aren't in a file under 'Restore' in 'Manage Bookmarks' (but I had saved them so I got most of them back). But I can't get my passwords. What happened?

When Firefox automatically updated to 109.1 tonight, I lost all my saved passwords and bookmarks. The bookmarks aren't in a file under 'Restore' in 'Manage Bookmarks' (but I had saved them so I got most of them back). But I can't get my passwords. What happened?

Krejt Përgjigjet (3)

more options
more options

Doesn't work. The only profile in the profile manager is one from right after the update, which doesn't have the lost passwords or bookmarks.

more options

HELP!!! Firefox updated and ALL of my saved passwords have disappeared. It demands I turn on Sync. I've NEVER USED Sync. I don't even have a smart phone. How do I fix it? When I click the login button nothing happens. I can't even enter the Master password. I was relying on Firefox to remember my 200+ passwords.