Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

browser keeps crashing

  • 8 përgjigje
  • 8 e kanë hasur këtë problem
  • 119 parje
  • Përgjigjja më e re nga AnonQC-Yuuki

more options

Hi, HELP!! My browser keeps crashing on sites that I use on a daily. I use office 365 outlook, and teams. Its been getting worse and worse like crashes every 15-20 mins. I've sent the reports but I have not see a patch to fix the issues. Please help otherwise I have to go to another browser.

Here are the links to the sites I work online that keep crashing on the Firefox browser: https://acu.empirepro.com/AcumaticaERP/Frames/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAcumaticaERP%2f https://outlook.office365.com/mail/inbox https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:175319c1-ef69-4f40-a21d-173c9a0afbad_8a69628f-f70f-4696-ae5e-430740483a19@unq.gbl.spaces?ctx=chat

Thanks, Oscar G.

Hi, HELP!! My browser keeps crashing on sites that I use on a daily. I use office 365 outlook, and teams. Its been getting worse and worse like crashes every 15-20 mins. I've sent the reports but I have not see a patch to fix the issues. Please help otherwise I have to go to another browser. Here are the links to the sites I work online that keep crashing on the Firefox browser: https://acu.empirepro.com/AcumaticaERP/Frames/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAcumaticaERP%2f https://outlook.office365.com/mail/inbox https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:175319c1-ef69-4f40-a21d-173c9a0afbad_8a69628f-f70f-4696-ae5e-430740483a19@unq.gbl.spaces?ctx=chat Thanks, Oscar G.
Foto të bashkëngjitura ekrani

Ndryshuar nga oscar7

Krejt Përgjigjet (8)

more options

Please help.

Ndryshuar nga oscar7

E dobishme?

more options

Please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A list of Submitted/Unsubmitted Crash Reports will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Submitted Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

Fx64Beta-aboutcrashes-unsubmitted

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.

E dobishme?

more options

Report ID Date Submitted bp-00ace11e-6a7a-4797-b706-b1cd00230130 1/30/23, 10:04 AM View bp-429956c2-a9e5-4e01-9c68-04c960230130 1/30/23, 10:03 AM View bp-42c58752-e751-43e6-8037-eee830230130 1/30/23, 9:49 AM View bp-29a21475-d90d-4803-b592-2be210230127 1/27/23, 11:37 AM View bp-7c66b4c8-9603-4cf6-b19f-00f0e0230127 1/27/23, 11:00 AM View

E dobishme?

more options

Hey Guys my browser keeps crashing??? I sent you crash reports. What is the problem?

E dobishme?

more options

Your browser keeps on crashing on me. What is going on? This is terrible!!

Report ID Date Submitted bp-1976e23a-9dc2-43dc-a8d2-04e1b0230310 3/10/23, 11:44 AM View bp-3614f4d4-41f0-46ad-9eec-3a0dd0230310 3/10/23, 11:30 AM View bp-c343a0dd-224d-48ef-8472-9e6270230310 3/10/23, 11:28 AM View bp-7780e553-10ba-438a-9f61-41eba0230310 3/10/23, 9:38 AM View bp-870c5f08-608d-470b-9b5f-92dbe0230220 2/20/23, 9:38 AM View bp-e902b81f-6015-4d03-8c6e-f1ede0230216 2/16/23, 9:30 AM View

E dobishme?

more options

bp-eeb9ae2f-9a65-4894-8268-b78bd0230320 3/20/2023, 3:52 PM View bp-ce963d45-2878-4e83-89c2-866790230320 3/20/2023, 3:52 PM View bp-85f9cf55-d83a-4cb0-a9fd-1fdf60230320 3/20/2023, 3:52 PM View bp-5b7ec1ed-5cc1-4b06-a4d7-3b19b0230320 3/20/2023, 3:52 PM View bp-5c2ea114-acad-4550-9690-4bdf00230320

E dobishme?

more options

I get nearly daily crashes. bp-eeb9ae2f-9a65-4894-8268-b78bd0230320 3/20/2023, 3:52 PM View bp-ce963d45-2878-4e83-89c2-866790230320 3/20/2023, 3:52 PM View bp-85f9cf55-d83a-4cb0-a9fd-1fdf60230320 3/20/2023, 3:52 PM View bp-5b7ec1ed-5cc1-4b06-a4d7-3b19b0230320 3/20/2023, 3:52 PM View bp-5c2ea114-acad-4550-9690-4bdf00230320

E dobishme?

more options

Submitted Crash Reports Report ID Date Submitted

bp-dbed0ab0-c892-4f9e-8ffd-2d9c90230503 2023-05-03, 1:33 a.m. bp-ceca9c02-7d64-4062-97ae-19edf0230503 2023-05-03, 1:33 a.m. bp-4904e563-a6e3-4df2-99f8-d7ce80230503 2023-05-03, 1:33 a.m. bp-a8e33f67-5a90-4d11-a151-494d90230503 2023-05-03, 1:33 a.m. bp-8ec3b51c-2da2-4e58-97c9-af8f90230503 2023-05-03, 1:33 a.m. bp-eee3fbff-7924-4b88-9f59-a5c4f0230503 2023-05-03, 1:33 a.m. bp-0890e1af-edcf-44d8-b6f2-70bf30230503 2023-05-03, 1:32 a.m. bp-4b04d96b-12b7-4aa1-a63a-d259c0230503 2023-05-03, 1:32 a.m. bp-1372c9dc-2d93-4217-8803-85ef80230503 2023-05-03, 1:32 a.m. bp-c3420b0a-a657-46b1-b598-9b43c0230503 2023-05-03, 1:32 a.m. bp-e34c9531-187b-492e-aad4-4ae2f0230503 2023-05-03, 1:32 a.m. bp-714ad7e2-ca41-45dc-b806-c274c0230503 2023-05-03, 1:32 a.m. bp-ee6d43fc-c4db-4776-8f74-f46210230503 2023-05-03, 1:32 a.m. bp-fe6ac964-1e87-48fa-bf98-faff60230503 2023-05-03, 1:32 a.m. bp-fcc74788-2448-4f75-bb94-7f7bd0230503 2023-05-03, 1:31 a.m. bp-fd75a3ec-cbe9-4a6f-ab7d-c5f470230503 2023-05-03, 1:31 a.m. bp-a4a2e67a-e1c1-4157-b0d8-115d60230503 2023-05-03, 1:31 a.m. bp-f6c435ac-a90a-4e22-854a-603c80230503 2023-05-03, 1:31 a.m. bp-55d7d9cc-2963-4a3f-bebe-687510230503 2023-05-03, 1:31 a.m. bp-40e512e8-d559-404b-8246-9b2e30230503 2023-05-03, 1:31 a.m. bp-a5a9976e-5101-4528-a514-fd55e0230503 2023-05-03, 1:31 a.m. bp-2bf4d1cc-0969-46c5-9166-26cdc0230503 2023-05-03, 1:31 a.m. bp-386da16d-9a52-4bec-811b-9b55a0230503 2023-05-03, 1:31 a.m. bp-c5a1ec80-3e08-4833-b260-d91f20230503 2023-05-03, 1:30 a.m. bp-80acc826-7111-4a72-a72c-11d3d0230503 2023-05-03, 1:30 a.m. bp-a99dfffb-cad6-48da-be8c-043d30230503 2023-05-03, 1:30 a.m. bp-5aac99a0-7369-4c55-ac4e-9af670230503 2023-05-03, 1:30 a.m. bp-17fcb9f1-5986-46b8-8034-79f4d0230503 2023-05-03, 1:30 a.m. bp-74ac6c73-57b7-4d93-8538-5c7cf0230503 2023-05-03, 1:30 a.m. bp-c3912275-9d90-422b-9511-849ef0230503 2023-05-03, 1:30 a.m. bp-13720ca5-f252-4e34-8ab5-cf1bb0230503 2023-05-03, 1:30 a.m. bp-3ba789c0-a1fa-4f92-aaa5-c7a6f0230503 2023-05-03, 1:30 a.m. bp-832606a2-e2a3-4b5b-8eb2-b47d30230503 2023-05-03, 1:30 a.m. bp-1df23d0b-e00e-4cec-a938-55f9b0230503 2023-05-03, 1:30 a.m. bp-aba3127f-c852-4f4f-bc0f-3c2e10230503 2023-05-02, 11:36 p.m. bp-1168267c-c7c6-41ef-8b9d-66f790230502 2023-05-02, 6:54 a.m. bp-93913cd2-8df1-429c-a3d9-d766e0230502 2023-05-02, 4:22 a.m. bp-6f09b010-ac0a-453c-bd82-2d5d60230317 2023-03-17, 12:56 p.m.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.