Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Can't download messages

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga Dropa

more options

I have been trying to download emails to Firefox / Thunderbird but for days I keep getting this message:

"The account hliss@localnet.com is being processed. Please wait until processing is complete to get messages."

What should I do?

I have been trying to download emails to Firefox / Thunderbird but for days I keep getting this message: "The account hliss@localnet.com is being processed. Please wait until processing is complete to get messages." What should I do?

Krejt Përgjigjet (2)

more options

You need to check with your ISP provider whom provided you login as to why it doesn't work.

more options

I have the same problem "The account [email]@roadrunner.com is being processed. Please wait until processing is complete to get messages." Right now I have 2 computers on a local network, only my old mainframe (Windows 7) does not work. My newer computer laptop (Windows 11) works. I may have done something bad while cleaning up the inbox on the desktop.

Any ideas?

Ndryshuar nga Andrew