Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Restored saved google/id logins on new session

 • 1 përgjigje
 • 0 e kanë hasur këtë problem
 • 8 parje
 • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I usually sing in/up several websites & extensions like workona , linkdin, quora , udemy etc but after turning off my computer or closing firefox, & returning on new session, the tab logins automatically restores & I have to login again. How to fix it ?

I usually sing in/up several websites & extensions like workona , linkdin, quora , udemy etc but after turning off my computer or closing firefox, & returning on new session, the tab logins automatically restores & I have to login again. How to fix it ?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Detail like websites remembering you and log you in automatically is stored in cookies, so make sure you aren't clearing important cookies.

You can use these steps to make a website recognize and remember you.

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you

You can check that you aren't clearing important cookies.

 • using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" to clear cookies keeps cookies with an allow exception
  in 102+ version toggling this setting makes changes to the "Clear history when Firefox closes" settings and those settings prevail
 • using "Clear history when Firefox closes" in Firefox 102+ honors exceptions and keeps cookies with an allow exception, previous versions removed all cookies

Make sure to keep the "Site settings".

 • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Exceptions"
 • Settings -> Privacy & Security
  Firefox will: "Use custom settings for history":
  [X] "Clear history when Firefox closes" -> Settings