On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

pop up blockers

  • 5 përgjigje
  • 22 e kanë hasur këtë problem
  • 434 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

i need to turn off pop up blockers in order to take a test.

i need to turn off pop up blockers in order to take a test.

Krejt Përgjigjet (5)

more options

I need pop up blocker settings.. I need to turn off pop up blockers

more options

problem not solved

more options

Outstanding... Mark it as resolved and good luck.

more options

istunt4money said

i need to turn off pop up blockers in order to take a test.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/pop-blocker-settings-exceptions-troubleshooting


Note that this is a community support forum and not some sort of ticket or chat system.

more options