Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Router is blocking Firefox update

  • 5 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 9 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

I have a surface PC that is trying to do a Firefox software update from inside Firefox browser settings. My router Threat Prevention is blocking it. It says that surface pc is doing "JA3 Hash - Possible Malware - Fake Firefox Font Update" and the pc is SENDING something to 20.42.73.27 (which looks like a Microsoft IP).

Is this normal? That the firefox update is sending packet to Microsoft during that process? Shall I tell the router to allow this traffic?

I have a surface PC that is trying to do a Firefox software update from inside Firefox browser settings. My router Threat Prevention is blocking it. It says that surface pc is doing "JA3 Hash - Possible Malware - Fake Firefox Font Update" and the pc is SENDING something to 20.42.73.27 (which looks like a Microsoft IP). Is this normal? That the firefox update is sending packet to Microsoft during that process? Shall I tell the router to allow this traffic?

Krejt Përgjigjet (5)

more options

Did you verify your router has update firmware and software and did you check on the FAQ router site about this issue?

E dobishme?

more options

Yes, Yes, and no. There IS no FAQ router site that would cover this question, hence, my question here.

E dobishme?

more options

E dobishme?

more options

I downloaded from the mozilla site.

E dobishme?

more options

The process you're doing is not an issue so just allow it. This is not a browser issue, just need to allow the process so that it won't alert again.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.