Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Phantom tabs that exist but are only selectable in sidebar addons for vertical tabs

  • Pa përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
more options

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dJHFBAIHlwI

I’m switching tabs with either: • Ctrl+PgUp • Ctrl+PgDown • Ctrl+Tab • Ctrl+Shift+Tab These skip over tabs that appear in every sidebar vertical addon’s list, but stay hidden from the native tab bar. I don’t recall closing them, but perhaps I did at some point, still, why do they get stuck? • I can select them by clicking so they exist • Sidebery’s active tab style gets applied on all of them • Native tab bar shows no active tab • Normally I hide the native tabs but wanted to see how they match • The tabs are there with the inspector (Browser Toolbox) • Issue happens all the time with a few tabs

Addition: When I tinker with these broken tabs using the inspector they seem to collapse and get closed. They are no longer selectable and if I switch sidebar addon (and back) they are no longer there.

I normally don't use multiple vertical tab bar addons, they are just there to demonstrate the problem. It happens with a single Sidebery as well. In FF settings container tabs I removed the preset containers. This mismatch makes the browser unusable for me. I require working vertical tabs (I come from Vivaldi, wanting to switch).

Video: [https://www.youtube.com/watch?v=dJHFBAIHlwI https://www.youtube.com/watch?v=dJHFBAIHlwI] I’m switching tabs with either: • Ctrl+PgUp • Ctrl+PgDown • Ctrl+Tab • Ctrl+Shift+Tab These skip over tabs that appear in every sidebar vertical addon’s list, but stay hidden from the native tab bar. I don’t recall closing them, but perhaps I did at some point, still, why do they get stuck? • I can select them by clicking so they exist • Sidebery’s active tab style gets applied on all of them • Native tab bar shows no active tab • Normally I hide the native tabs but wanted to see how they match • The tabs are there with the inspector (Browser Toolbox) • Issue happens all the time with a few tabs Addition: When I tinker with these broken tabs using the inspector they seem to collapse and get closed. They are no longer selectable and if I switch sidebar addon (and back) they are no longer there. I normally don't use multiple vertical tab bar addons, they are just there to demonstrate the problem. It happens with a single Sidebery as well. In FF settings container tabs I removed the preset containers. This mismatch makes the browser unusable for me. I require working vertical tabs (I come from Vivaldi, wanting to switch).

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.