Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

how to set multiple start tab with multi-account container?

  • Pa përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 12 parje
more options

Hi there, so now a days in the company that I work, there are multiple accounts of the same website, like microsoft or whatever, which is a pain to deal and usually I went using multiple browsers.

For each browser I usually setup the initial pages to be the 3 main used ones like mail + chat + files.

Recently I found out about Firefox multiple-account containers, which is super nice to have all those accounts open at the same time in just one browser with different sessions on each container.

The question is, is it possible to have the startup of firefox, to open multiple tabs in different containers? So, when I open firefox, it opens all main tabs for all containers

I saw that you can have multiple start page with "|" symbol, but that does not play nice together with the containers.

If anyone has a tip on how to make this happen (multiple extensions or changing some config file) that would be very useful.

Hi there, so now a days in the company that I work, there are multiple accounts of the same website, like microsoft or whatever, which is a pain to deal and usually I went using multiple browsers. For each browser I usually setup the initial pages to be the 3 main used ones like mail + chat + files. Recently I found out about Firefox multiple-account containers, which is super nice to have all those accounts open at the same time in just one browser with different sessions on each container. The question is, is it possible to have the startup of firefox, to open multiple tabs in different containers? So, when I open firefox, it opens all main tabs for all containers I saw that you can have multiple start page with "|" symbol, but that does not play nice together with the containers. If anyone has a tip on how to make this happen (multiple extensions or changing some config file) that would be very useful.

Ndryshuar nga pwaksman

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.