Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Real Player Downloader

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 10 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

Downloader stopped working on Firefox and Chrome browsers.

Downloader stopped working on Firefox and Chrome browsers.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

You tried in both browser and have the same issue. So it's not a Firefox issue and you should be contacting them. https://www.real.com/support