Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I get search results FROM the new tab page to OPEN in a new tab

  • 3 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 15 parje
  • Përgjigjja më e re nga Dropa

more options

By default, search results from the "new tab" page don't open a new tab, because that page is meant to be opened prior to initiating a search. However, I prefer to have the new tab page pinned so that non pinned tabs can all be closed and have something to fall back to other than my pinned tabs.

Therefor, it would be nice to disable search results opening a new tab from this "new tab" page due to how I use it (which is a preference that is required for having pinned tabs since the home page does not open unless all tabs are closed).

By default, search results from the "new tab" page don't open a new tab, because that page is meant to be opened prior to initiating a search. However, I prefer to have the new tab page pinned so that non pinned tabs can all be closed and have something to fall back to other than my pinned tabs. Therefor, it would be nice to disable search results opening a new tab from this "new tab" page due to how I use it (which is a preference that is required for having pinned tabs since the home page does not open unless all tabs are closed).

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Just to clarify, I want search results from the home page/new tab page to open in a new tab, which is also the behavior for bookmarks opened from this page.

E dobishme?

more options

The problem comes down to the action of search results opening from the same tab on pinned tabs, its not directly related to the home page.

So how can I make search results from the URL bar open in a new tab ONLY when conducted from a pinned tab and not from unpinned tabs?

E dobishme?

more options

What search engine are you using? Or is this the installed default page of Firefox? If google after you search just right click on the link and choose open in new tab.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.