Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Linux Mint End of Life on Firefox

  • 3 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 15 parje
  • Përgjigjja më e re nga James

more options

On opening Firefox I receive the following message: End Of Life Your version of Linux Mint is no longer supported! I am Up to date (Firefox 104.0.1~lnuxmint1+elsie) updated 3 Sep 22. The is a link for installation instructions, but I do not trust it. Am I wrong? or is there something else going on? Any help or advice would be very much appreciated. Thanks

On opening Firefox I receive the following message: End Of Life Your version of Linux Mint is no longer supported! I am Up to date (Firefox 104.0.1~lnuxmint1+elsie) updated 3 Sep 22. The is a link for installation instructions, but I do not trust it. Am I wrong? or is there something else going on? Any help or advice would be very much appreciated. Thanks
Foto të bashkëngjitura ekrani

Krejt Përgjigjet (3)

more options

That EOL warning is for your OS and not Firefox. What version of Mint are you running? I see Linux Mint version 21.

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

more options

What update channel are you on (Help -> About Firefox) ? "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page

more options

What Homepage do you have setup in your Mint provided build of Firefox? https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-set-the-home-page

This message is not from the company Mozilla.

What version of Mint distro are you using?

19.0 and later are still supported till Aug 2023 or later. https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_Mint https://linuxmint.com/download_all.php

Ndryshuar nga James