Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox not loading any websites after Windows crash

  • 1 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 3 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

My Windows PC apparently crashed when I tried to Hibernate. I knew this because when starting up the PC state was not persisted. I started Firefox (v97 x64) and it would not load any websites. The about:config page loaded.

I was at a loss as to how to resolve this as I could find no advice for this problem.

I thought I would try Safe Mode. Unexpectedly, just starting in Safe Mode resolved the issue without doing anything else. I am now back to normal.

I'm curious to know what just starting in Safe Mode did to resolve the issue. I also want to broadcast this as I did not find this as a potential solution.

My Windows PC apparently crashed when I tried to Hibernate. I knew this because when starting up the PC state was not persisted. I started Firefox (v97 x64) and it would not load any websites. The about:config page loaded. I was at a loss as to how to resolve this as I could find no advice for this problem. I thought I would try Safe Mode. Unexpectedly, just starting in Safe Mode resolved the issue without doing anything else. I am now back to normal. I'm curious to know what just starting in Safe Mode did to resolve the issue. I also want to broadcast this as I did not find this as a potential solution.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Could have been a problem with the Startup Cache.

If this happens again then try "Clear the startup cache..." via the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.