Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Missing bookmarks

  • 5 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 10 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I have 158 pages bookmarked. However, when I click the bookmarks button in the browser, I am only show the last 42 I added. Then, when I go to "manage bookmarks/other bookmarks", I am only shown the first 70 I added. The ones in the middle are missing. Whenever I add a new bookmark, the last bookmark from "other bookmarks" is removed. I really wish there was just a simple list of all bookmarks, or at least some way to access them all. Please help.

I have 158 pages bookmarked. However, when I click the bookmarks button in the browser, I am only show the last 42 I added. Then, when I go to "manage bookmarks/other bookmarks", I am only shown the first 70 I added. The ones in the middle are missing. Whenever I add a new bookmark, the last bookmark from "other bookmarks" is removed. I really wish there was just a simple list of all bookmarks, or at least some way to access them all. Please help.

Krejt Përgjigjet (5)

more options

Note that some bookmark or history drop-down lists have a recent header and in that case you only see a limited number of items and not the full list (this list is the result of a query).

You can drag the Bookmarks Menu button that shows the bookmarks in a drop-down list from the Customize palette to the Navigation Toolbar. This Bookmarks Menu button has a "View bookmarks sidebar" menu item.

See "How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?"

You can toggle the bookmarks sidebar with the "Ctrl+B" shortcut.

E dobishme?

more options

That didn't work, unfortunately. It's as if some of my bookmarks have been removed. Only the oldest and newest ones are showing. Specifically, the middle 46 are missing and whenever I add a bookmark, one from the middle (chronologically) disappears as mentioned before. When I go to "search bookmarks" I can find the missing ones although they aren't displayed in any list.

E dobishme?

more options

They might have been displaced, so maybe do a search and use "Show in folder".

In Firefox 96+ you can right-click a bookmark search/query result and click "Show in Folder" to locate this bookmark in the folder list.

E dobishme?

more options

Ok, they seem to be all there. Now if there was only a way to organize them. They're all sorted in chunks under different headings like bookmarks toolbar, other bookmarks, mobile bookmarks, etc. Ideally, I'd like to sort them in one list in the order they were added. Thanks!

E dobishme?

more options

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.