Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Double spacing in Bookmarks Menu and sidebars is back

  • 8 përgjigje
  • 0 e kanë hasur këtë problem
  • 10 parje
  • Përgjigjja më e re nga kuopiofi

more options

So, the old problem of double spacing is back. Luckily only on bookmarks menu and sidebar, but even so it's annoying.

Has there been any progress with finding a solution for this perennial nuisance?

Also, the userchrome.css fixes I've used previously don't seem to be working. What's the latest fix to be used?

So, the old problem of double spacing is back. Luckily only on bookmarks menu and sidebar, but even so it's annoying. Has there been any progress with finding a solution for this perennial nuisance? Also, the userchrome.css fixes I've used previously don't seem to be working. What's the latest fix to be used?

Zgjidhje e zgjedhur

You can start with CSS code like this:

/* Line height for treechildren */
:is(#bookmarks-view, #historyTree, #editBMPanel_folderTree, #placesList, #placeContent)
treechildren::-moz-tree-row {
  margin-top: 0px !important;
  min-height: 20px !important;
  height: 20px !important;
}

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (8)

more options

The userChrome.css fixes for menus should still be working without change in Firefox 103 (referring to https://www.userchrome.org/firefox-89-styling-proton-ui.html#menuspacing).

Are your other rules working? If not, double-check about:config to make sure toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets still is customized to true.

E dobishme?

more options

OK, that works with menu, how about the sidebar? That's still double spacing.

E dobishme?

more options

I don't think Proton (Firefox 89) changed the sidebar spacing. You may need to search for older rules.

E dobishme?

more options

Could you point me to a latest working one?

For some reason none of the ones I tried work.

E dobishme?

more options

I don't use CSS for the sidebar and do not know what is working. You could check the sites and repositories I list here: https://www.userchrome.org/find-user-style-recipes.html

E dobishme?

more options

Couldn't really find anything that I haven't seen before, sooo... Anyone else has ideas?

Ndryshuar nga kuopiofi

E dobishme?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

You can start with CSS code like this:

/* Line height for treechildren */
:is(#bookmarks-view, #historyTree, #editBMPanel_folderTree, #placesList, #placeContent)
treechildren::-moz-tree-row {
  margin-top: 0px !important;
  min-height: 20px !important;
  height: 20px !important;
}

E dobishme?

more options

That did it. Thanks.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.