Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Move Firefox bookmarks, etc to a new computer

more options

I have a new computer and would like to migrate bookmarks and possibly other relevant settings from the old computer to the new. Can I do this?

I have a new computer and would like to migrate bookmarks and possibly other relevant settings from the old computer to the new. Can I do this?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hi john_musial, If you want to move it manually, i.e. a thumb drive, take a look at this article -

Recovering important data from an old profile https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

Of course, there's always Firefox Sync -

Sync logins in Firefox desktop https://support.mozilla.org/en-US/kb/sync-logins-firefox-desktop