Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Unable to Auto Open .SAP Files in Firefox Browser 98

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 18 parje
more options

Hello Team , We are facing following issues with Firefox 98.0.2:

1. While users are accessing .SAP file earlier in Firefox 95 version , it auto - opens up directly in SAP GUI application , but in 98 Firefox Version whenever users are clicking on .SAP file ( user are accessing .SAP files from an intranet website ) it does not opens up directly in SAP GUI , its only downloading it . In order to auto-open the file , from download section in Firefox user need to right click on .sap file and select --> "Always Open Similar Files". (attached screenshot for your reference) . Please guide me how we can automate this step with Firefox silent installation .

2. I will also need help in automating , deleting Firefox taskbar shortcut during Firefox uninstallation and creating Firefox shortcut during firefox installation .

Hello Team , We are facing following issues with Firefox 98.0.2: 1. While users are accessing .SAP file earlier in Firefox 95 version , it auto - opens up directly in SAP GUI application , but in 98 Firefox Version whenever users are clicking on .SAP file ( user are accessing .SAP files from an intranet website ) it does not opens up directly in SAP GUI , its only downloading it . In order to auto-open the file , from download section in Firefox user need to right click on .sap file and select --> "Always Open Similar Files". (attached screenshot for your reference) . Please guide me how we can automate this step with Firefox silent installation . 2. I will also need help in automating , deleting Firefox taskbar shortcut during Firefox uninstallation and creating Firefox shortcut during firefox installation .
Foto të bashkëngjitura ekrani

Ndryshuar nga biswajit.dey1332

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.