Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I have no volume in Youtube

  • 3 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 13 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

I have no volume in Youtube when watching videos. I do in Safari, but no when using Firefox.

Thankyou, Steve

I have no volume in Youtube when watching videos. I do in Safari, but no when using Firefox. Thankyou, Steve

Krejt Përgjigjet (3)

more options

What site is this that your getting this problem on?

E dobishme?

more options

clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

  • Settings -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

  • Settings -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

E dobishme?

more options

What version of Mac OS?

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.