Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

FF 100 on Linux Mint 20 cannot access any websites. Tor can. TBird email can.

  • 4 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 3 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

FF 100 on Linux Mint 20 cannot access any websites. Tor can. TBird email can. I'm on an older Ubuntu with FF 94 writing this. How do I get back to previous FF? URGENT!!!

FF 100 on Linux Mint 20 cannot access any websites. Tor can. TBird email can. I'm on an older Ubuntu with FF 94 writing this. How do I get back to previous FF? URGENT!!!

Krejt Përgjigjet (4)

more options

To go back to an older version you can get that here --> https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/ Or you can get a new version from Mozilla. Try downloading and run it from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

more options

You can Verify that you meet the System Requirements (GTK+ and GLib) for the current Firefox release.

more options
more options

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":