Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

i need to update fiefox but the page does not give me menu selections

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 6 parje
  • Përgjigjja më e re nga YongHan

more options

I need to update firefox. but the page does not give me menu buttons to select

I need to update firefox. but the page does not give me menu buttons to select

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hello mfwinkler9,

You are unable to update Firefox to the latest version (v100) as your operating system (Windows XP) is no longer supported by Firefox. The version you are currently using now (v52.9) is the last supported release for Windows XP.

Please refer to this Knowledge Base article for further information: Firefox has ended support for Windows XP and Vista

Hopefully this answer managed to help you. If it did, kindly mark this answer as the solution(solved)!