Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Regarding Firefox 99.0.1 Crash Report [@ firefox@0xeb1f ]...

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 16 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

Hello there to all.. I have been experiencing occasional crashes on the tab when left idle for a while!! I am using Ubuntu linux 22.04 when this occurs..! In Windows 11 or even Windows 10 x64 pro this does not occur to my knowledge at all.. So I am wondering why this is happening only on ubuntu linux 22.04 and not anywhere else??.. Anyways, Thanks for listening and have a great day ahead also..

Hello there to all.. I have been experiencing occasional crashes on the tab when left idle for a while!! I am using Ubuntu linux 22.04 when this occurs..! In Windows 11 or even Windows 10 x64 pro this does not occur to my knowledge at all.. So I am wondering why this is happening only on ubuntu linux 22.04 and not anywhere else??.. Anyways, Thanks for listening and have a great day ahead also..

Krejt Përgjigjet (1)

more options

I assume you're using Firefox from your distro. You can try Firefox from the official Mozilla server to see if it behaves differently.

   https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release