Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

extensions

  • 3 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 3 parje
  • Përgjigjja më e re nga Dropa

more options

extensions disabled without my knowing,can't sign in oops

extensions disabled without my knowing,can't sign in oops

Krejt Përgjigjet (3)

more options

A few, some, most?

It’s possible that there is a problem with the file(s) that store the extensions registry.

Type about:support in the address box and press enter.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder

Linux: Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Directory. To its right press the button Open Directory.

Delete all extensions* files and compatibility.ini in the Firefox profile folder to reset the extensions registry.

New files will be created when required.

After, restart Firefox.

See "Corrupt extension files"

+++++++++++++++++++++++++++ You may have to approve the updating once again.

more options

where the hell is change location

more options

Needs clarification here when you mean extensions are we talking Addon extensions or plug-ins extensions. If either one can you list them and tells Addon or Plug-ins.