Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Win OS upgrade - how to preserve Firefox settings?

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 9 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I intend to upgrade my desktop PC from Win 8.1 to Win 10 soon due to Microsoft discontinuing support for 8.1 next January and I want to know how to preserve all my current settings in Firefox (including saved Pocket articles). Also, does anyone know for certain whether or not Firefox will be automatically migrated to Win 10 in the upgrade? (If it does, maybe that will answer my first question?)

I intend to upgrade my desktop PC from Win 8.1 to Win 10 soon due to Microsoft discontinuing support for 8.1 next January and I want to know how to preserve all my current settings in Firefox (including saved Pocket articles). Also, does anyone know for certain whether or not Firefox will be automatically migrated to Win 10 in the upgrade? (If it does, maybe that will answer my first question?)

Krejt Përgjigjet (2)

more options

If you have a 2nd computer, I would sync your data to the other computer. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

more options

Zgjidhja e Zgjedhur