Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I want to change my search engine from norton to firefox

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 3 parje
  • Përgjigjja më e re nga Shashank Shekhar

more options

change my search engine to firefox

duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1365638

change my search engine to firefox ''duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1365638''

Ndryshuar nga Andrew

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hi eddie,

as per my knowledge there is no any search engine of firefox yet, but I don't think it is your question, can you please explain what do you want to say?