Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Re: How to import extensions and bookmarks from Brave browser

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 675 parje
  • Përgjigjja më e re nga Sherry

more options

Hi, please can you tell me how to import my extensions and bookmarks from Brave browser, which I was previously using please? Many thanks.

Kindest Regards Sherry

Hi, please can you tell me how to import my extensions and bookmarks from Brave browser, which I was previously using please? Many thanks. Kindest Regards Sherry

Zgjidhje e zgjedhur

Hi Sherry, the extensions that run on Brave are packaged differently than the ones that run on Firefox, so they can't be directly imported or copied over. But you might find many of the same ones on the Mozilla Add-ons site: https://addons.mozilla.org/firefox/

Regarding bookmarks, you might need to do a manual Export/Import:

Success?

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Hi Sherry, the extensions that run on Brave are packaged differently than the ones that run on Firefox, so they can't be directly imported or copied over. But you might find many of the same ones on the Mozilla Add-ons site: https://addons.mozilla.org/firefox/

Regarding bookmarks, you might need to do a manual Export/Import:

Success?

more options

Dear jscher2000,

Thank you so much for your prompt reply and for providing excellent solutions! I am very appreciative. Many thanks for your help and taking the time.

Kindest Regards Sherry