Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

login

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 8 parje
  • Përgjigjja më e re nga Chris Ilias

more options

When I login to my email using Fire Fox the following window pops up

Password required - Mozilla Fire Fox Please enter your primary password

Select sign in or cancel.

I do not know my primary login.

How do I fix this?

Thank you, Maria

When I login to my email using Fire Fox the following window pops up Password required - Mozilla Fire Fox Please enter your primary password Select sign in or cancel. I do not know my primary login. How do I fix this? Thank you, Maria

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hi Maria, Primary password is a feature that allows you to prevent others from using the stored passwords on your installation of Firefox, asking you to enter it the first time you try to use a stored password during a Firefox session. You can find more information in the following article: Use a Primary Password to protect stored logins and passwords

Do you share the computer with anyone else?