Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Browser, computer fonts and menu turned small after update

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga Terry

more options

I should never have updated firefox.... as soon as firefox update completed my computer screen turned black and re-activated with everything small in size. It's not only the browser, icons and menu text that has shrunk. It's all the default system fonts and features too including the settings windows, taskbar and fonts in the whole system that are now tiny - half the size it was before the update. I've manually adjusted the web font size by ctrl++ but that doesn't change everything else that is now much smaller in size.

It's extremely annoying and I want this sorted out.

I should never have updated firefox.... as soon as firefox update completed my computer screen turned black and re-activated with everything small in size. It's not only the browser, icons and menu text that has shrunk. It's all the default system fonts and features too including the settings windows, taskbar and fonts in the whole system that are now tiny - half the size it was before the update. I've manually adjusted the web font size by ctrl++ but that doesn't change everything else that is now much smaller in size. It's extremely annoying and I want this sorted out.

Krejt Përgjigjet (1)

more options