Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

403 error for Google APIs

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 7 parje
  • Përgjigjja më e re nga FredMcD

more options

I'm trying to login to a site that uses Google APIs for it's login system and it seems like all google APIs are being blocked by my browser with a 403 Forbidden status. This is one of the errors that shows up although there are similar ones that come alongside it.

FirebaseError: Installations: Create Installation request failed with error "403 PERMISSION_DENIED: Requests from referer https://firebaseinstallations.googleapis.com/ are blocked." (installations/request-failed).

I have tried to reboot my browser in troubleshooting mode and the error persists so I know it isn't an extension that causes it. I have also cleared the cache and cookies for the site and all google and google api sites. What else could be causing this?

I'm trying to login to a site that uses Google APIs for it's login system and it seems like all google APIs are being blocked by my browser with a 403 Forbidden status. This is one of the errors that shows up although there are similar ones that come alongside it. FirebaseError: Installations: Create Installation request failed with error "403 PERMISSION_DENIED: Requests from referer https://firebaseinstallations.googleapis.com/ are blocked." (installations/request-failed). I have tried to reboot my browser in troubleshooting mode and the error persists so I know it isn't an extension that causes it. I have also cleared the cache and cookies for the site and all google and google api sites. What else could be causing this?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

I tried the link and got; 404. That’s an error.

The requested URL / was not found on this server. That’s all we know.


Try using this web search; https://www.bing.com/search?q=firebaseinstallations