Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

App crashes randomly/constantly since updating to iOS15

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 17 parje
  • Përgjigjja më e re nga TyDraniu

more options

The Firefox app has been consistently crashing, something right upon opening the app and sometimes during searches/using it after a bit. This only started happening since updating to iOS15

The Firefox app has been consistently crashing, something right upon opening the app and sometimes during searches/using it after a bit. This only started happening since updating to iOS15

Krejt Përgjigjet (1)

more options

This crash needs some investigation. Please follow https://github.com/mozilla-mobile/firefox-ios/issues/9096