Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Bookmark colors in FF91

more options

Only able to color SVG files in omni.ja NOT SVG files extracted from omni.ja and saved to a local directory

BookmarksToolbar.svg is in the chrome directory along with userChrome.css. See code below

<per>

/* Colored folders for Bookmark Menus. */ /* Standard folder -- on Toolbar and Menus */

 1. PlacesToolbarItems toolbarbutton[container="true"]:not([query="true"]) .toolbarbutton-icon,
-moz-any(
 1. PlacesToolbarItems,
 2. PlacesChevronPopup,
 3. BMB_bookmarksPopup,
 4. bookmarksMenu,
 5. OtherBookmarksPopup) menu[container="true"]:not([query="true"]) > .menu-iconic-left > .menu-iconic-icon,

/* Standard folder -- in Sidebar, Library, Add/Edit Bookmark dialog */

-moz-any(
 1. bookmarks-view,
 2. editBMPanel_folderTree,
 3. placesList,
 4. placeContent) treechildren::-moz-tree-image(container),
 5. editBMPanel_folderMenuList > .menulist-label-box > .menulist-icon,
 6. editBMPanel_folderMenuList menupopup menuitem,
 7. editBMPanel_folderMenuList {
 [profile folder]\chrome\BookmarksToolbar.svg 
 /* Specify icon to override basic folder  */
 list-style-image: url("BookmarksToolbar.svg") !important; } 

/* One line fix This colours all bookmarks */

.bookmark-item[container], treechildren::-moz-tree-image(container) { fill: Blue   !important; }

/* Make Shop folder Red */ toolbarbutton.bookmark-item[label="Shop"] > .toolbarbutton-icon { fill: #e74c3c !important; }

/* Make Active folder Green */ toolbarbutton.bookmark-item[label="Active"] > .toolbarbutton-icon { fill: #3CE770 !important; }

<per>

Only able to color SVG files in omni.ja NOT SVG files extracted from omni.ja and saved to a local directory BookmarksToolbar.svg is in the chrome directory along with userChrome.css. See code below <per> /* Colored folders for Bookmark Menus. */ /* Standard folder -- on Toolbar and Menus */ #PlacesToolbarItems toolbarbutton[container="true"]:not([query="true"]) .toolbarbutton-icon, :-moz-any( #PlacesToolbarItems, #PlacesChevronPopup, #BMB_bookmarksPopup, #bookmarksMenu, #OtherBookmarksPopup) menu[container="true"]:not([query="true"]) > .menu-iconic-left > .menu-iconic-icon, /* Standard folder -- in Sidebar, Library, Add/Edit Bookmark dialog */ :-moz-any( #bookmarks-view, #editBMPanel_folderTree, #placesList, #placeContent) treechildren::-moz-tree-image(container), #editBMPanel_folderMenuList > .menulist-label-box > .menulist-icon, #editBMPanel_folderMenuList menupopup menuitem, #editBMPanel_folderMenuList { [profile folder]\chrome\BookmarksToolbar.svg /* Specify icon to override basic folder */ list-style-image: url("BookmarksToolbar.svg") !important; } /* One line fix This colours all bookmarks */ .bookmark-item[container], treechildren::-moz-tree-image(container) { fill: Blue !important; } /* Make Shop folder Red */ toolbarbutton.bookmark-item[label="Shop"] > .toolbarbutton-icon { fill: #e74c3c !important; } /* Make Active folder Green */ toolbarbutton.bookmark-item[label="Active"] > .toolbarbutton-icon { fill: #3CE770 !important; } <per>
Foto të bashkëngjitura ekrani

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Hi, those tags are <pre> and </pre> (pre being short for preformatted).

Norbert38 said

Only able to color SVG files in omni.ja NOT SVG files extracted from omni.ja and saved to a local directory

I think it would be best to continue in your established thread: https://support.mozilla.org/questions/1351058