Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

bookmarks toolbar "overflow" spacing

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 7 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

How do I change the bookmarks toolbar "overflow" to single spacing? Like v 91

How do I change the bookmarks toolbar "overflow" to single spacing? Like v 91

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Hey there!

Please see https://support.mozilla.org/en-US/questions/1342447 for how to remove the double spacing.

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

more options

You can add a min-height rule in addition to reducing the padding.

You can use code in userChrome.css to modify the menu spacing.

Add CSS code to the userChrome.css file.


menupopup > menuitem, menupopup > menu {
padding-top: 2px !important; padding-bottom: 2px !important; /*adjust*/
min-height: 22px !important; /*adjust or use unset*/
}

*|*:root {--arrowpanel-menuitem-padding: 2px 8px !important;} /*adjust 2px value*/

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

  • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true

Ndryshuar nga cor-el