Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How does bookmark sync merge bookmarks and tags?

  • 2 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 42 parje
  • Përgjigjja më e re nga rjt69

more options

I use Firefox on two different computers. On one, I'm logged in with bookmarks syncing enabled, and on the other one, no Firefox account is added. I do bookmark and tagging on both. I wonder what will happen with the bookmarks and their tags for the same bookmarked websites after I sign-in on the other computer?

For example, on the signed-in computer mozilla.org is bookmarked with tags: Firefox, mozzila and on the other computer without account mozilla.org is bookmarked with tags: browser, application

After I enable syncing on the second computer, will I get a result of the merged synced bookmark: mozilla.org with tags firefox, mozzila, browser, application or it will get overwritten?

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Like the commercial.... Just Do It and find out. Or download to each computer another version of Firefox and test.

Ndryshuar nga jonzn4SUSE

E dobishme?

more options

It does not merge bookmarks. Even if one is signed-in on two computers using the same account, the bookmarks were saved to the exact same folder, there would still be two bookmarks each with their own set of tags. The tags can be copied from one bookmark and pasted into the other bookmark. Then delete the less tagged bookmark.

E dobishme?

Bëni një pyetje

Duhet të bëni hyrjen te llogaria juaj që t’i përgjigjeni postimeve. Ju lutemi, filloni me një pyetje të re, nëse nuk keni ende një llogari.