Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

i created a fire fox profile and make the store folder in my desktop

  • 3 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 6 parje
  • Përgjigjja më e re nga milanaamaa

more options

as a test created a new Firefox profile and i make the store folder in my desktop. unfortunately when i deleted the profile all my data stored in the desktop deletd with the profile is there any way to return my data

as a test created a new Firefox profile and i make the store folder in my desktop. unfortunately when i deleted the profile all my data stored in the desktop deletd with the profile is there any way to return my data

Krejt Përgjigjet (3)

more options

If that data isn't in the Windows Recycle bin and you do not have a backup then I'm afraid your data is lost.

One thing you can try is a utility to browse System Restore points to see if you can locate the lost profile.

more options

my God, my problem that happen in win server 2016

more options

is there any shadow application for win server 2016