Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Problem with Google search defaulting to address bar

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 8 parje
  • Përgjigjja më e re nga Franz_von_Suppe

more options

Since updating to the latest version of Firefox I am having problems with the search facility. When I open a new tab it brings up the 'Search with Google' page as usual but as I start typing the text appears in the address box in a tiny font and the 'suggestions' drop-down list completely obscures the Google search box I am trying to type into! Have tried a few different settings but have been unable to change it - this is a problem for me as I wear glasses and need a reasonably large font when searching.

Since updating to the latest version of Firefox I am having problems with the search facility. When I open a new tab it brings up the 'Search with Google' page as usual but as I start typing the text appears in the address box in a tiny font and the 'suggestions' drop-down list completely obscures the Google search box I am trying to type into! Have tried a few different settings but have been unable to change it - this is a problem for me as I wear glasses and need a reasonably large font when searching.

Krejt Përgjigjet (1)

more options