Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Separate userChrome.css configs for browser.proton.contextmenus.enabled

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 10 parje
  • Përgjigjja më e re nga Toad-Hall

more options

``` /* //# Items padding */ menupopup > menuitem, menupopup > menu { padding-block: 1px !important; } ``` has different results for this about:config setting .

I can ``` @media (-moz-proton) { menupopup > menuitem, menupopup > menu { padding-block: 4px !important; } } ``` , but this works only if browser.proton.enabled is true that adds some changes i don't want .

How would it be possible to define different values to apply depending on browser.proton.contextmenus.enabled state ?

``` /* //# Items padding */ menupopup > menuitem, menupopup > menu { padding-block: 1px !important; } ``` has different results for this about:config setting . I can ``` @media (-moz-proton) { menupopup > menuitem, menupopup > menu { padding-block: 4px !important; } } ``` , but this works only if browser.proton.enabled is true that adds some changes i don't want . How would it be possible to define different values to apply depending on browser.proton.contextmenus.enabled state ?

Krejt Përgjigjet (2)

more options

I've got the menus all back to less space between menu items using this:

menupopup > menuitem, menupopup > menu {
  padding-block: 3px !important;
}
:root {
  --arrowpanel-menuitem-padding: 4px 8px !important;
}


Note: in preferences about:config I have everything to do with 'proton' set as false - there are 6 of them and the browser.proton.toolbar.version is 3

more options

Maybe this link will offer some helpful info: https://www.userchrome.org/firefox-89-styling-proton-ui.html