Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Restore previous session options NOT showing for me

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 2 parje
  • Përgjigjja më e re nga FredMcD

more options

When I restarted Firefox after a freeze, I did NOT get the familiar message that lets me choose to restore all windows. When opened, Firefox showed only ONE window (the one I was working in when it froze up). The Firefox menu (upper right corner) does NOT display a Restore Previous Session option. It's as if all the windows open in my last session never existed. Is there any way I can still reopen them now?

When I restarted Firefox after a freeze, I did NOT get the familiar message that lets me choose to restore all windows. When opened, Firefox showed only ONE window (the one I was working in when it froze up). The Firefox menu (upper right corner) does NOT display a Restore Previous Session option. It's as if all the windows open in my last session never existed. Is there any way I can still reopen them now?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

You may have corrupt sessionstore [v56] sessionstore.jsonlz4 file(s). Delete all sessionstore* files and the sessionstore-backups folder.

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder

Linux: Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Directory. To its right press the button Open Directory.

Locate the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox.


Don't delete the files if you need to rescue any data from them, just move them out of the profile folder to some location where Firefox doesn't look for them. You can try to read out their contents using this tool: https://www.jeffersonscher.com/res/scrounger.html