Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Search within an entire web site

  • 3 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 203 parje
  • Përgjigjja më e re nga jonzn4SUSE

more options

Assume I have loaded the home page of a particular web site. Is there any way I can use Firefox browser to search within the entire web site for a particular word or "text string"?

Assume I have loaded the home page of a particular web site. Is there any way I can use Firefox browser to search within the entire web site for a particular word or "text string"?

Zgjidhje e zgjedhur

There is nothing in Firefox for that. That's a search option in Google.

Ex. If I wanted to search the entire support site for *.pdf.

site:support.mozilla.org *.pdf
Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Thanks, but I think Ctrl-F searches only the web page that is currently displayed on screen. I am looking for a way to search the entire web site. Google Toolbar used to have such a tool, and I am asking if Firefox has it.

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

There is nothing in Firefox for that. That's a search option in Google.

Ex. If I wanted to search the entire support site for *.pdf.

site:support.mozilla.org *.pdf