Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

search without ip address location

  • 6 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga TomFoolery

more options

For internet service I have to use a mobile hotspot for my desktop pc. The problem is that the mobile hotspot ip address is about 300 miles from where I am. So doing a search, I get results for that area that I am nowhere near. How do I stop this?

For internet service I have to use a mobile hotspot for my desktop pc. The problem is that the mobile hotspot ip address is about 300 miles from where I am. So doing a search, I get results for that area that I am nowhere near. How do I stop this?

Zgjidhje e zgjedhur

Is your input in the search in the following format??? see screenshot location: 10001 bowling alley

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 1

Krejt Përgjigjet (6)

more options

Try using location: in google

Ex. location: 10001 starbucks

Just change zip to city or state.

more options

I can't find any location to change in google, it steers me to google Chrome.

more options

What zip are you in and what are you searching for?

more options

I can put my zipcode in the search and still it comes up with a city hundred of miles away (Atlanta, GA). Evidently my service provider is in that area and any search that includes my ip address is effected. For instance if I search for a bowling alley, or a bowling alley nearby, or in my area, I get results in Atlanta. There are some settings in Firefox that I thought have to do with that. I know an ip address can be spoofed, I don't know how or know if it's legal?

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Is your input in the search in the following format??? see screenshot location: 10001 bowling alley

more options

That does work, thank you. I just wish I could do it the easy was like most people and either put no location, or use the auto fill when it adds "near me".