Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Problem with enabling two-step login on Firefox Account

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 75 parje
more options

Hi, I'm having trouble enabling two-step logging. When I enter the code from Google Authenticaton I get "Invalid Two Factor Authentication Code" error. Please help.

Hi, I'm having trouble enabling two-step logging. When I enter the code from Google Authenticaton I get "Invalid Two Factor Authentication Code" error. Please help.
Foto të bashkëngjitura ekrani