Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Importing bookmarks

  • Pa përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 40 parje
more options

Before refreshing Firefox, I exported my bookmarks to an HTML file on my desktop. After refreshing Firefox, I opened the library, clicked on "Bookmarks", selected "Show all bookmarks", selected "Import and backup", clicked on the Bookmarks HTML file on my desktop, and clicked "Open". Nothing happened. The HTML file did not open in the library window, the library window did not close, and my bookmarks did not import to my browser. How do I get the bookmarks to import to my browser? Thank you.

Before refreshing Firefox, I exported my bookmarks to an HTML file on my desktop. After refreshing Firefox, I opened the library, clicked on "Bookmarks", selected "Show all bookmarks", selected "Import and backup", clicked on the Bookmarks HTML file on my desktop, and clicked "Open". Nothing happened. The HTML file did not open in the library window, the library window did not close, and my bookmarks did not import to my browser. How do I get the bookmarks to import to my browser? Thank you.