Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

About Dark color theme

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 82 parje
more options

So, FireFox has a built-in "dark theme". But at the moment, I think it is not finished. The fact is that, with the "dark theme" enabled, the background of the FF service pages (for example: "Blank Page", "Preferences") are white. In this regard, my question is, will this be fixed in future releases?

The second question is about "dark themes" on web sites. Web developers have finally figured out how to present their site in a user-defined color theme. For example - Youtube. If I open a Youtube page not with FireFox, it will define a "device theme" and show the page not in "white" but in "dark" version. It is very comfortable. Unfortunately, it doesn't work in FF. Can FireFox be taught to tell the site the color theme of the device?

So, FireFox has a built-in "dark theme". But at the moment, I think it is not finished. The fact is that, with the "dark theme" enabled, the background of the FF service pages (for example: "Blank Page", "Preferences") are white. In this regard, my question is, will this be fixed in future releases? The second question is about "dark themes" on web sites. Web developers have finally figured out how to present their site in a user-defined color theme. For example - Youtube. If I open a Youtube page not with FireFox, it will define a "device theme" and show the page not in "white" but in "dark" version. It is very comfortable. Unfortunately, it doesn't work in FF. Can FireFox be taught to tell the site the color theme of the device?
Foto të bashkëngjitura ekrani