Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox 82.0 too slow

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 9 parje
  • Përgjigjja më e re nga FredMcD

more options

Page loading in Firefox 82.0 is way too slow, including on your own site, mozilla.org. It was even worse till I got Norton Security Suite to fix their problem, but it is still way too slow. Please fix asap.

Page loading in Firefox 82.0 is way too slow, including on your own site, mozilla.org. It was even worse till I got Norton Security Suite to fix their problem, but it is still way too slow. Please fix asap.

Zgjidhje e zgjedhur

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 0

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?