Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

I have lost all my passwords and bookmarks while shifting firefox account from windows to Ubuntu.

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 30 parje
  • Përgjigjja më e re nga Arpit Bhatt

more options

I have lost all my passwords and bookmarks while shifting firefox account from windows to Ubuntu. Please suggest me how to recover/get all my bookmarks and passwords?

I have lost all my passwords and bookmarks while shifting firefox account from windows to Ubuntu. Please suggest me how to recover/get all my bookmarks and passwords?

Krejt Përgjigjet (2)

more options

How did you use them? Please give details.

more options

I have formatted my system installed Ubuntu after windows10.