Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox new 2.0 version of ETP

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 13 parje
more options

Do I have to download the very latest version of Firefox browser in order to get the new 2.0 version of ETP?

If I do download it, will it screw-up how my bookmarks look so I can't figure out or have to figure out all over again how to use the bookmarks tool, or find a bookmark? Or will my bookmarks format look exactly the same after downloading the very latest version of Firefox browser?

Thanks for any help!