Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

homepage

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 8 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

为什么每次打开都会显示这个界面呢? Why is this interface displayed every time you open it? 我的电脑并没有这个文件,请问要怎么解决呢?期待你们的答复,谢谢 My computer does not have this file, how to solve it? I look forward to your reply. Thank you.

为什么每次打开都会显示这个界面呢? Why is this interface displayed every time you open it? 我的电脑并没有这个文件,请问要怎么解决呢?期待你们的答复,谢谢 My computer does not have this file, how to solve it? I look forward to your reply. Thank you.
Foto të bashkëngjitura ekrani

Krejt Përgjigjet (1)

more options

You can check the target line in the Firefox desktop shortcut (right-click: Properties) to make sure nothing is appended after the path to the Firefox program.

You can check that those pages aren't set as (multiple) homepages. You can check the homepage setting.

Firefox supports multiple homepages separated by '|' (pipe) symbols.