Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How long does it takes for your add-on to be reviewed and to show up in the add-on store after you submitted it ?

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 6 parje
  • Përgjigjja më e re nga FredMcD

more options

I recently uploaded an add-on through the Add-on Developer Hub, my add-on (extension) got approved with zero issue but I am still not able to see it in the Add-on store. How long will it take to show up ?

I recently uploaded an add-on through the Add-on Developer Hub, my add-on (extension) got approved with zero issue but I am still not able to see it in the Add-on store. How long will it take to show up ?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Add-on questions should be posted in the add-ons forum; https://discourse.mozilla-community.org/c/add-ons