Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Is there any option for hardware two factor authentication for firefox account?

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 30 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I would like to use my Solo fido2 key for two factor authentication instead of a 2fa app. Is this possible?

I would like to use my Solo fido2 key for two factor authentication instead of a 2fa app. Is this possible?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Not that I know of, you currently need to use an Authenticator app to generate a TOTP code and enter this code.

See also:

  • Bug 1464888 - Fxa implement WebAuthn U2F / 2FA [feature request]

Please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html</i> You can vote for a bug to show your interest
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=voting.html