Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

disabling dark theme integration

  • 2 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga StephenFowles

more options

How can I disabling dark theme integration on Windows 10 and Firefox 63. I have dark theme enabled on Windows 10 but don't want this passed to Firefox as I find the tool bars hard to see.

I've tried switching to the light theme within Firefox but this isn't the same as the default theme without Windows 10 having dark mode enabled.

For instance in either dark mode or switching to light mode removes the title bar colour.

How can I disabling dark theme integration on Windows 10 and Firefox 63. I have dark theme enabled on Windows 10 but don't want this passed to Firefox as I find the tool bars hard to see. I've tried switching to the light theme within Firefox but this isn't the same as the default theme without Windows 10 having dark mode enabled. For instance in either dark mode or switching to light mode removes the title bar colour.

Zgjidhje e zgjedhur

hi, you could try the following to decouple the firefox theme from the windows settings: enter about:config into the firefox address bar (and confirm the warning notice in case it pops up). in that page then right-click somewhere and create a new integer preference named ui.systemUsesDarkTheme, set it to 0 ('zero') and restart firefox once.

Lexojeni këtë përgjigje brenda kontekstit 👍 2

Krejt Përgjigjet (2)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur

hi, you could try the following to decouple the firefox theme from the windows settings: enter about:config into the firefox address bar (and confirm the warning notice in case it pops up). in that page then right-click somewhere and create a new integer preference named ui.systemUsesDarkTheme, set it to 0 ('zero') and restart firefox once.

more options

Great worked, thank you.