Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Task manager shows 5 instances of Firefox running in the apps tab when there is only one.

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 20 parje
  • Përgjigjja më e re nga TyDraniu

more options

When running firefox and checking task manager it shows ' Firefox (5) ' . There is only one tab of firefox open. Sometimes it seems to just lockup the web site I am viewing. This problem only seemed to start after the last Firefox update. Is it supposed to show that?

When running firefox and checking task manager it shows ' Firefox (5) ' . There is only one tab of firefox open. Sometimes it seems to just lockup the web site I am viewing. This problem only seemed to start after the last Firefox update. Is it supposed to show that?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Yes, having 5 processes is expected behaviour.