Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

unable establish a connection with following cipher suit "<Attr name="Ciphers" type="nstr" value="DHE:ECDHE:!SSLv3:TLSv1.2:!ADH:!aNULL:!AES128"/>"

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 65 parje
  • Përgjigjja më e re nga FredMcD

more options

duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1213709 - locking

unable establish a connection with a server with following cipher suite "<Attr name="Ciphers" type="nstr" value="DHE:ECDHE:!SSLv3:TLSv1.2:!ADH:!aNULL:!AES128"/>"

Tested server suite: All combination of DHE: ECDHE without SSL Tested browsers (successful): edge, Chrome

Firefox error: Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to 10.57.108.132:10443. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites


Type of connection: HTTPS

''duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1213709 - locking'' unable establish a connection with a server with following cipher suite "<Attr name="Ciphers" type="nstr" value="DHE:ECDHE:!SSLv3:TLSv1.2:!ADH:!aNULL:!AES128"/>" Tested server suite: All combination of DHE: ECDHE without SSL Tested browsers (successful): edge, Chrome Firefox error: Secure Connection Failed An error occurred during a connection to 10.57.108.132:10443. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s). Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem. Learn more… Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites Type of connection: HTTPS

Ndryshuar nga the-edmeister

Krejt Përgjigjet (1)

more options

SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP Your server apparently doesn't offer any cipher suites necessary to establish a secure https connection that are supported in Firefox. You can check what kind of cipher suites Firefox can make use of by visiting; https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html